6 השלבים לקבלת הדרכון

ניסיון רב השנים, הקידמה הטכנולוגית והבחירה הקפדנית בהון אנושי, מקצועי ואמין מן המעלה הראשונה בפורטוגל, לרבות עם הקהילות היהודיות ובארץ הביאו אותנו לכדי יצירת מודל מסודר, מאורגן, מסונכרן ויעיל המורכב מ 6 שלבים בתהליך קבלת האזרחות הפורטוגלית ולאחריה בקשה להנפקת הדרכון הפורטוגלי.

אנחנו גאים להיות היחידים שמעניקים חוות דעת-מקדמית (שלב ב') ללא תשלום או כל התחייבות מצדכם וגם, מתחייבים להחזר כספי יחסי (עבור שלב ד' של התהליך, השלב החשוב והמשמעותי ביותר, כפי שיפורט בהמשך).   

משהו רישמי

הייעוץ הטלפוני ופגישת הייעוץ הינן ללא כל עלות או התחייבות.

שלב א - בירור זכאות ראשוני ופגישת ייעוץ

מיד ובסמוך לאחר שתשאירו לנו את פרטי ההתקשרות עמכם, בשיחת הטלפון הראשונית, אחד מנציגינו (דוברי עברית כמובן), ישמח לספר לכם עלינו, על התהליך ולבחון, באמצעות מענה על מספר שאלות, בהתבסס על הדרישות שבחוק הפורטוגלי, את זכאותכם לאזרחות הפורטוגלית ולדרכון הפורטוגלי, את לוח הזמנים המשוער וטווח מחירים משוער עבור התהליך, לאור הנתונים הבסיסיים שנמסרו.

לאחר מכן, ככל וקיימת זכאות, תיקבע פגישה עם אחד מהמנהלים המקצועיים במשרדנו בתל-אביב במסגרתה נכיר אתכם יותר לעומק, לאחר שיהיו בפנינו הנתונים הבסיסיים כפי שמסרתם בשיחת הטלפון וכן שאלון פרטים אישיים אותו תמלאו במחשב ותשלחו לנו בטרם הפגישה.

במהלך הפגישה, נדון במבנה התא המשפחתי בעל הזיקה ליהדות ספרד, לרבות מקומות הלידה, שמות המשפחה של הדורות הקודמים ומעבר בין מדינות, הסברים מורחבים ומפורטים באשר לזכאות ולתהליך וככל ונגיע למסקנה כי סיכויי קבלת האזרחות וודאיים או גבוהים ביותר- נשמח לתת לכם לוח זמנים משוער לכל התהליך והצעת מחיר קונקרטית עבור כל התהליך.

מיד ובסמוך לאחר שתשאירו לנו את פרטי ההתקשרות עמכם, בשיחת הטלפון הראשונית, אחד מנציגינו (דוברי עברית כמובן), ישמח לספר לכם עלינו, על התהליך ולבחון, באמצעות מענה על מספר שאלות, בהתבסס על הדרישות שבחוק הפורטוגלי, את זכאותכם לאזרחות הפורטוגלית ולדרכון הפורטוגלי, את לוח הזמנים המשוער וטווח מחירים משוער עבור התהליך, לאור הנתונים הבסיסיים שנמסרו.

לאחר מכן, ככל וקיימת זכאות, תיקבע פגישה עם אחד מהמנהלים המקצועיים במשרדנו בתל-אביב במסגרתה נכיר אתכם יותר לעומק, לאחר שיהיו בפנינו הנתונים הבסיסיים כפי שמסרתם בשיחת הטלפון וכן שאלון פרטים אישיים אותו תמלאו במחשב ותשלחו לנו בטרם הפגישה.

במהלך הפגישה, נדון במבנה התא המשפחתי בעל הזיקה ליהדות ספרד, לרבות מקומות הלידה, שמות המשפחה של הדורות הקודמים ומעבר בין מדינות, הסברים מורחבים ומפורטים באשר לזכאות ולתהליך וככל ונגיע למסקנה כי סיכויי קבלת האזרחות וודאיים או גבוהים ביותר- נשמח לתת לכם לוח זמנים משוער לכל התהליך והצעת מחיר קונקרטית עבור כל התהליך.

שלב ב - חוות-דעת מקדמית

השלב הראשון, המקדמי ושיש לו השפעה על המשך ההליך כולו הוא קבלת חוות-הדעת המקדמית ובהמשכה אישור מטעם ראשי הקהילה היהודית בפורטוגל בדבר הזיקה והקשר המשפחתי/תרבותי/היסטורי שלכם ליהדות פורטוגל/ספרד (שלב ד').

לאחר מילוי שאלון מפורט על-ידכם וצירוף מסמכים בסיסיים לתמיכה בשאלון, אנו פונים בשאילתא לחוקרים ומומחים גנאלוגיים בפורטוגל בשאלה האם קיימת זיקה ביניכם לבין יהדות פורטוגל/ספרד אשר נבדקת על-ידם באמצעות מאגרי-מידע, ספר השמות (Dicionario Sefaradi De Sobrenomes), הצלבת שמות, אילני יוחסים, מחקרים קיימים ועוד..

מיום שליחת השאלון והשאילתא המלאה- עד 5 ימי עבודה תתקבל חוות-הדעת.  

כפי שצוין, אנו מציעים שירות זה ללא תמורה, שכן ככל והתשובה שלילית ו/או גבולית- איננו רוצים שתשקיעו מאמצים ומשאבים שונים לריק. חוות דעת חיובית, הינה בעלת משקל רב והשלכות להמשך התהליך ומנבאת הצלחה ובטחון בקבלת האזרחות הפורטוגלית והדרכון האירופאי.

שלב ג- חתימת הסכם שירות

לאחר קבלת מלוא המידע בפגישה, מילוי המסמכים והטפסים, שליחת השאלון וקבלת חוות-דעת מקדמית חיובית, נחתום על הסכם שירות הדדי המסדיר את ההתחייבויות ההדדיות של שני הצדדים, בשקיפות מלאה, בבירור ובלי ״אותיות קטנות״.

ואז- יצאנו לדרך.

שלב ד - אישור הקהילה היהודית בפורטוגל

לאחר קבלת חוות-דעת חיובית וחתימה על הסכם השירות, אנו מתחילים את התהליך עם השלב החשוב ביותר- פנייה לקהילה היהודית בפורטוגל (Comunidade Israelita Do Porto) לצורך קבלת אישורם על הזיקה ו/או הקשר שלכם ליהדות פורטוגל/ספרד, שנבחנת בעיקרה באמצעות מסמכים, מידע ונתונים אישיים ומשפחתיים שלכם ושל בני משפחתכם בהווה ובעבר.   

אנו פונים לקהילה היהודית בצירוף מכתב אישי מטעמכם, טופס מובנה ומצרפים מסמכים שונים (מקור ו/או העתקים) כגון: מסמכים שמעידים על הקשר ליהדות פורטוגל ו/או ספרד כגון תעודת נישואין ו/או גירושין, כתובה, ספרי-קודש, תעודת זהות, דרכון, מכתב מרב ו/או גורם דתי מוסמך בישראל שיעיד על הקשר שלכם לזרם הספרדי וכל מסמך (רשמי ולא רשמי) שיהא בו כדי להראות זיקה שכזו, ולו באופן מינימלי.

תשובת הקהילה היהודית מתקבל בתוך 60 ימי עבודה (אישור או דחייה).

אנו מתחייבים, כי ככל ולא יתקבל אישור הקהילה היהודית ותתקבל החלטה על סיום התהליך והשירות- כי אז אנו נשיב לכם (בתוך 30 יום)  את כל הסכום ששולם על-ידכם עבור אגרת הטיפול אשר משולמת לקהילה היהודית בפורטוגל (המהווה כ- 75% מסך התמורה עבור שלב זה).

שלב ה - פתיחת תיק במשרד הפנים הפורטוגלי וקבלת אישור על זכאות לאזרחות

כעת, לאחר שקיבלנו את אישור הקהילה היהודית (שמהווה כ- 95% מהצלחת התהליך כולו), השלב הבא, הבירוקרטי במהותו הוא- פתיחת התיק במשרד הפנים בפורטוגל.

לאחר העברת כל המידע, המסמכים והנתונים לעורכי-הדין המומחים אשר עובדים איתנו בפורטוגל, ייפתח עבורכם תיק אזרחות רשמי במשרד הפנים בפורטוגל, אשר ייבחן במסגרת ההליך את אמיתות המידע והמסמכים המונחים בפניו, מבחינה טכנית ומהותית ובסופו של הליך ועמידה בדרישות- ינפיק לכם מסמכי מקור ראשוניים פורטוגליים רשמיים (תעודת לידה ו/או נישואין וכו') ובפועל- יאשר את זכאותכם לאזרחות פורטוגלית.

משך זמן שלב זה, נע בין 8-14 חודשים ובמידה לא מבוטלת תלוי גם בשיתוף הפעולה מצדכם, בעיקר בכל הנוגע למהירות בא תספקנו לנו את המסמכים הנדרשים, כדי שנוכל לתרגמם, לאשררם, להחתימם במשרד החוץ ו/או הדתות בירושלים ולשלוח אותם לעורכי-הדין בפורטוגל.

שלב ו - הנפקת הדרכון בקונסוליה הפורטוגלית בתל-אביב

לאחר הנפקת תעודות המקור וקבלת אישור הזכאות לאזרחות בפועל- הגענו לשלב האחרון והמשמח ביותר- קבלת הדרכון.

מסמכי המקור שקיבלתם מפורטוגל יוגשו בצירוף בקשה רשמית להנפקת דרכון בקונסוליה הפורטוגלית בתל-אביב ותוזמנו להגיע לקבל את הדרכון במועד הקרוב ביותר הפנוי ביומן הקונסוליה.

תתחדשו!

ES שכבה נוספת
+
לקוחות פעילים
ES שכבה נוספת
שנות נסיון
ES שכבה נוספת
+
אזרחים חדשים השנה

רוצה לברר פרטים נוספים אודות זכאותך?

לוגו ESISrael

לקוחות יקרים
תודה שפניתם אלינו

החל מיום 01.09.22 הפסיקה ממשלת פורטוגל את מתן האישורים לאזרחות.

בהצלחה